Stockholm växer som aldrig förr och stadens ambitioner är höga. Våra elever ska ha bästa möjliga förutsättningar för att utvecklas i sitt lärande. Vill du vara med i detta viktiga arbete?

Rektor till Sofia skola/Sofia distans

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen, KFE-enheten
 

Det här kommer du till

Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart Stockholm där alla kan växa. Vi utgår från stockholmarnas behov och våra verksamheter bidrar till bättre förutsättningar för att leva, bo och verka i Stockholm. Oavsett vilken del av staden vi arbetar i känner vi stolthet och engagemang för vårt arbete. I takt med att Stockholm växer förändras även vårt uppdrag. Detta kräver att vi ständigt arbetar för att utveckla verksamheten och vår kompetens. Som rektor är du delaktig i att utveckla Stockholm till en stad där barn och ungdomar, utifrån sina förutsättningar, utvecklar goda kunskaper och förmågor för vidare studier och ett meningsfullt arbetsliv. Du kommer att få många kontaktytor såväl externt som internt och det finns stora utvecklingsmöjligheter för dig. Som rektor i Stockholms stad står du aldrig ensam utan har tillgång till ett omfattande stöd inom organisationen.

 

Läs mer om möjligheterna för dig som rektor i Stockholms stad på Pedagog Stockholm

 

Om skolan

Sofia skola är en F-9-skola med ca 900 elever och 125 medarbetare. Skolan är 3-parallellig i F-6 och 4-parallellig i åk 7 - 9. Sofia skola har en hög gymnasiebehörighet över tid. Nycklarna som skolan har identifierad till denna framgång är att skapa en trygg och trivsam lärmiljö, arbeta strukturerat, skapa motivation genom dialog och delaktighet i undervisningen samt prioritera skolnärvaro och tidiga insatser vid behov av stöd. Kontinuerliga uppföljningar är ett av skolans ledord. Skolan är kunskapsorienterad med behörig personal och elevernas kunskapsinlärning som bas.

Till skolan hör även Sofia distans, en enhet som i Stockholms stads avtal med Skolverket bedriver undervisning i åk 6 - 9 för elever som för kortare eller längre tid vistas i utlandet. Denna enhet har cirka 25 medarbetare.

 

Ditt uppdrag

Ditt grunduppdrag blir att leda skolans personal och samordna det pedagogiska arbetet. Du ansvarar för att planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbild­ningen i förhållande till nationella mål. Du ansvarar för att kvalitets- och skolutvecklingsarbete bedrivs systematiskt för att nå en hög måluppfyllelse. Du har också i uppdrag att driva skolans elevhälsoarbete utifrån skollagens krav och Skolverkets allmänna råd med syfte att främja elevernas bästa möjliga utveckling. Du beslutar om skolans inre organisation på ett effektivt sätt och fördelar resurser efter elevernas olika förutsättningar och behov. Du har ekonomiskt ansvar för skolan samt ansvar för att internkontroll och myndighetsutövning fungerar. Som chef i Stockholms stad formulerar du tydliga mål, skapar möjligheter till lärande samt arbetar aktivt för delaktighet, en god arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald.

Du som söker denna tjänst ska ha mångårig erfarenhet av att leda en eller flera stora skolenheter. Med två stora, parallella enheter är en central del i uppdraget att skapa helhet och samsyn för att få ihop hela verksamheten samtidigt som den goda strukturen behålls, förädlas och förfinas. Den inslagna vägen med kunskapsfokus och hög måluppfyllelse ska bevaras.

Läs mer på hemsidan för Sofia skola och för Sofia distans

 

Ditt ledarskap

Sofia skola och Sofia distans söker en rektor som kommunicerar på ett tydligt sätt och säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Du ser till helheter, tar hänsyn till det större perspektivet och styrs av mål- och resultattänkande i prioritering, planering och agerande. Du strukturerar och systematiserar verksamheten för ett organisatoriskt lärande. Du leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma målDu samordnar grupper samt skapar engagemang och delaktighet. Som ledare har du god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt.  Du är lugn, stabil och kontrollerad i stressituationer och behåller ett realistiskt perspektiv med fokus på rätt saker. Som chef fattar du beslut och agerar utifrån dessa utan dröjsmål, trots begränsad information eller svåra omständigheter. Du arbetar bra med komplexa frågor. Analyserar och bryter ner problem i sina beståndsdelar och löser komplicerade problem. Du är proaktiv och drivande i utvecklingsarbete samt främjar nytänkande och mångfald.

 

Utbildning

Du ska vara legitimerad lärare samt genomfört det statliga rektorsprogrammet eller motsvarande Meriterande är specialpedagogisk kompetens.

 

Erfarenhet

Du ska ha erfarenhet av rektorsuppdrag på F-9-skola och mångårig erfarenhet av arbete som rektor på större grundskola. Meriterande är intresse av digital kompetens och gärna erfarenhet av digitalt utvecklingsarbete.

 

Kunskap

Vi söker dig som har kunskap om att organisera och driva pedagogisk verksamhet samt att leda en skola på vetenskaplig grund. Du är väl förtrogen med LGR 11/LGR 22 och skolans regelverk innefattande avtal och facklig samverkan inom skolans organisation samt de lagar och riktlinjer som styr skolans elevhälsoarbete. Du är även förtrogen med elevnära skolforskning, systematiskt kvalitets- och arbetsmiljöarbete, digitala verktyg samt informationsteknologi.

 

Tjänsten är en tillsvidareanställning som rektor i Stockholms stad.

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2022/3155
Kontakt
  • Adelinde Schmidhuber, grundskolechef, 08-50833913
  • Jennie Astbrant, chefsrekryterare, 08-50833852
Facklig företrädare
  • Kjell Sjöberg, Sveriges skolledarförbund, 076-8252583
  • Marita Hansson, Lärarförbundet skolledare, 08-50842902
  • Britt-Marie Selin, LR, 076-1215706
Publicerat 2022-05-04
Sista ansökningsdag 2022-05-18
Legitimationskrav Lärare
Utbildningskrav Högskola/universitet
LIKNANDE JOBB

Biträdande rektor till...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Skåne län, Malmö

Biträdande Rektor till...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Västra Götalands län, Göteborg

Rektor till Särö skola...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Hallands län, Kungsbacka

Biträdande rektor,...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Stockholms län, Stockholm

Biträdande rektor till...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Stockholms län, Stockholm

Rektor till Kjula och...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Södermanlands län, Eskilstuna

Biträdande rektor till...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Skåne län, Malmö

Förvaltningschef till...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Västra Götalands län, Borås

Biträdande rektor till...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Västra Götalands län, Göteborg