Stockholm växer som aldrig förr och stadens ambitioner är höga. Våra elever ska ha bästa möjliga förutsättningar för att utvecklas i sitt lärande. Vill du vara med i detta viktiga arbete?

Biträdande rektor till Brommas förskolor

Stockholm stad, Brommas förskolor, område 6
 

Arbetsplatsbeskrivning

Ledningsteamet består av en rektor, två biträdande rektorer och en specialpedagog. Den ena biträdande rektor går nu i pension och vi söker en ersättare.

Område 6 består av sju förskolor i Äppelviken, Ålsten, Smedslätten och Nockeby som har välutrustade gårdar med närhet till naturen, skogen och Mälaren. Vi ser våra förskolor som en välkomnande mötesplats för barn, föräldrar/vårdnadshavare och förskolepersonal. Utbildningen har sin inspiration från den filosofi som präglar förskolorna i Reggio Emilia och byggs på en strukturerad organisation som ger barnen möjlighet att reflektera över sina erfarenheter och utforska omvärlden tillsammans med kamrater och vuxna. 
Förskoleområdet arbetar för hållbar framtid med ett gemensamt tema: "Vårt Bromma, barns relation till och dialog med sin närmiljö med fokus på hållbar utveckling".
Kompetensutveckling sker i form av ett internt nätverk där förskollärare och barnskötare möts av varandras kompetenser och organiseras av ledningsteamet. När möjligheten finns använder vi externa föreläsare och kurser.
Vår verksamhetsidé tar sin utgångspunkt i våra styrdokument och vilar i förskoleområdets formulerade värdegrund:
• Alla möts av ett respektfullt välkomnande
• Vi bygger tillsammans en lärande organisation som lägger grunden till barnens livslånga lärande
• Barnen möts av pedagoger som är ärligt nyfikna på att barn kan 
• Alla ingår i ett meningsfullt sammanhang, där vi ser olikheter som tillgång
• Organisationen är uppbyggd utifrån delaktighet och ansvar
• Vi synliggör lärandet genom att använda oss av pedagogisk dokumentation och ser miljön som en viktig del i barnens lärande
• Miljön utmanar barnen till självständigt utforskande både ute och inne
• Barngrupperna är så långt det är möjligt indelade efter ålder
Förskoleområdet har ett jämnt och högt resultat på förskoleundersökningen.
Medarbetarna har hög kompetens och har uttryckt i medarbetarenkäten att de trivs bra med att arbeta i förskoleområdet.

Arbetsbeskrivning

Biträdande rektor är en del av rektorns ledningsgrupp och bistår rektorn i att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utvärdera enhetens utbildning. Under ledning av rektor ska du som biträdande rektor skapa förutsättningar för den pedagogiska kvalitén och för en god och hälsofrämjande arbetsmiljö.
Ditt uppdrag som biträdande rektor innebär att tillsammans med ledningsteamet ansvara för det operativa arbetet med personal och verksamhetsfrågor i förskoleområdet. Du kommer att vara närmaste chef för förskollärare och barnskötare vid några förskolor inom området. Du ger stöd till medarbetarna genom prioriteringar, stöd och coachning i vardagen.
Personalansvaret innefattar bland annat medarbetar- och lönesamtal samt en del administrativa arbetsuppgifter. Du leder medarbetare i det pedagogiska arbetet och ansvarar för frågor rörande barn och familjer i olika sammanhang. Du ansvarar för att den dagliga bemanningen fungerar och har arbetsmiljöansvar. Utöver detta är det din uppgift att tillsammans med rektor koordinera och utveckla arbetssätt och arbetsformer, vara aktiv i det systematiska arbetsmiljöarbetet och det systematiska kvalitetsarbetet utifrån förskolans styrdokument.  Du når utbildningens mål inom givna budgetramar, är engagerad i ditt uppdrag och förstår din roll i helheten som ledare och är en förebild. Du har verksamhetskunskap och erfarenhet och är trygg i ditt ledarskap, du sätter alltid barnens omsorgsfulla lärande i fokus samt involverar dina medarbetare.
Ledarskapet i Bromma stadsdel utgår från stadens personalpolicy och stadsdelens värdegrund: HÖRA, helhetstänkande, öppenhet, respektfullt bemötande och ansvar. Vi söker dig som möter Stockholm stads chefsprofil vilket innebär att du är tydlig, utvecklingsinriktad, mål- och resultatorienterad och har en helhetssyn samt en välutvecklad samarbetsförmåga.

Kvalifikationer

För att möta kraven för rollen som biträdande rektor ska du vara legitimerad förskollärare med inriktning förskola. Du har minst ett till tre års dokumenterad erfarenhet av en roll där du leder och coachar medarbetare inom förskolan. Du ska ha kunskap om de lagar och förordningar som styr förskolans verksamhet och du är väl förankrad i läroplanens mål samt har god kunskap om förskolans uppdrag. Du har hög kompetens inom utvecklingsarbete och förskolans pedagogik samt dokumenterad erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete. Du har god pedagogisk insikt och kan handleda arbetslag. Förskolan har idag ett tydligt uppdrag kring hur det digitala ska genomsyra barnens vardag. Du ska ha goda kunskaper inom IKT för att du kommer till viss del att ansvara för den digitala utvecklingen i vårt område. Det innebär att du hanterar administrationen av Stockholms stads olika digitala system såsom Ustart2, Skolplattformen m.fl. samt de digitala verktygen som förskollärarna och barnskötarna använder. 

Det ställs idag stora krav på mål- och resultatuppföljning av de pedagogiska verksamheterna så du ska ha mycket god skriftlig, analytisk och administrativ förmåga. Du har förmågan att skapa engagemang, delaktighet och ger dina medarbetare förutsättningar för att lyckas i sitt uppdrag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. 

Det är meriterande om du har gått Stockholms stads utbildning för blivande chefer inom förskola. Det är också meriterande om du har gått Rektorsprogrammet.

Övrigt

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde feb/mars 2022
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Bromma
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2021/6348
Kontakt
  • Tracy Sundhed, 0850806985
Facklig företrädare
  • Kristina Friberg, Lärarförbundet, 08-508 06006/08 508 06817
  • Benjamin Emparan, Kommunal, 08-508 06 018
Publicerat 2021-11-17
Sista ansökningsdag 2021-12-05
Legitimationskrav Lärare
Utbildningskrav Högskola/universitet
LIKNANDE JOBB

Biträdande rektor till...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Kronoborgs län, Växjö

Rektor Vånga skola


Mer info
& Ansökan
Sverige, Östergötlands län, Norrköping

Biträdande rektor till...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Västra Götalands län, Göteborg

Enhetschef för...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Västra Götalands län, Borås

Biträdande rektor till...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Stockholms län, Stockholm

Biträdande rektor,...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Stockholms län, Stockholm

Enhetschef till...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Södermanlands län, Eskilstuna

Biträdande rektor till...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Västra Götalands län, Göteborg

Rektorer till...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Västra Götalands län, Göteborg