Tygelsjö RO ligger i utkanten av Malmö i Tygelsjö och består av två skolenheter, Tygelsjöskolan som är en F-3 skola med 280 elever och Pilbäckskolan som är en 4-9 skola med 560 elever samt fritidshem och en liten anpassad grundskola (grundsärskola) som ska starta upp under 2024. I rektorsområdet arbetar ca 90 personal. Hösten 2023 bildar skolorna ett rektorsområde med en rektor med ansvar för båda skolenheterna. Vi söker dig som vill vara med och i ett nära samarbete med kollegerna bygga upp och utveckla denna verksamhet.

Rektor till Tygelsjös rektorsområde

Nu söker vi dig, en skicklig pedagogisk ledare som vill leda Tygelsjös rektorsområde och tillsammans med medarbetare skapa varje elevs bästa skola för våra elever – varje dag!

Till hösten 2023 bildar Tygelsjöskolan (F-3) och Pilbäcksskolan (4-9) Tygelsjös rektorsområde. Ditt uppdrag blir att skapa en gemensam verksamhet som präglas av glädje och kreativitet genom engagerade, kompetenta men också nyfikna medarbetare som strävar efter ständig förbättring.

Som rektor för Tygelsjös rektorsområde ansvarar du för att leda, utveckla och organisera arbetet i verksamheterna i enlighet med de lagar, förordningar och andra styrdokument som en skolverksamhet omfattas av. Du har det yttersta ansvaret för budget, personal och måluppfyllelse på enheterna. Utifrån det arbetar du för att skapa och ge förutsättningar till en organisation där kunskaper och erfarenheter sprids och utvecklas mellan medarbetare genom kollegialt/kollektivt lärande som i sin tur ska leda till höjd undervisningskvalitet och en kultur där eleven är i fokus. Att driva varje elevs bästa skola gör du tillsammans med rektorsområdets administrativa chef och fyra biträdande rektorer. Tillsammans utgör ni rektorsområdets ledningsgrupp som du leder. Ni har även ett nära samarbete med EHT, förstelärare och andra förbättringsagenter för att organisera och utveckla verksamheterna i enlighet med varje elevs bästa skola. Som rektor leder du också den fackliga samverkan för rektorsområdet.

I ditt uppdrag ingår även samverkan med andra förvaltningar, skolenheter och myndigheter men även vårdnadshavare och närsamhället. Som rektor för Tygelsjös rektorsområde ingår du i rektorsgruppen för utbildningsområdet som verksamheten tillhör tillsammans med 14 andra rektorskollegor. Rektorsgruppen ledds av utbildningschefen för utbildningsområdet och är även din närmsta chef.

Kvalifikationer

Du som söker har en akademisk utbildning, minst motsvarande kandidatexamen 180hp, med pedagogisk inriktning. Du har även gått rektorsprogrammet, alternativt är i sluttampen på rektorsutbildningen, och om du gått andra ledarskapsutbildningar är det meriterande. Du behöver också ha tidigare skolledarerfarenhet, alternativt annan likvärdig ledar- eller chefserfarenhet. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med hela skolverksamhets perspektivet från F-9 samt med anpassad grundskola (grundsärskola). Eftersom du kommer leda biträdande rektorer och administrativ chef är det meriterande om du har erfarenhet av att leda andra chefer.

Du behöver vara väl förtrogen med och kunna tillämpa de lagar, förordnanden och andra styrdokument som reglerar en skolverksamhet men också trygg i att driva ett pedagogiskt ledarskap där du har elevernas och personalens lärande i främsta rummet. Du har en god förståelse för och förmåga att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete, analysera verksamhetens behov och utifrån det staka ut riktning för verksamhetens utveckling och arbeta målmedvetet med att få alla dina medarbetare och elever med dig. Då du kommer leda den lokala fackliga samverkan är det meriterande om du har erfarenhet av att samverka med fackförbund.

Som person har du lätt för att skapa goda relationer och bibehålla dessa. Du har ett distribuerat ledarskap samt en god kommunikativ förmåga där du är tydlig och rak men samtidigt ödmjuk. Vidare har du lätt för att se helheter och förstår komplexiteten i en organisation och agerar utefter det.

Låter uppdraget som något för dig? Då hoppas vi på att få se din ansökan! 

LIKNANDE JOBB

Nu söker vi rektor...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Kronoborgs län, Växjö

EHT-Koordinatorer...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Skåne län, Helsingborg

Biträdande rektor till...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Stockholms län, Stockholm

Biträdande rektor till...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Stockholms län, Stockholm

Biträdande rektor...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Gotlands län

Biträdande rektor till...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Västra Götalands län, Göteborg

Biträdande rektor till...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Västra Götalands län, Göteborg

Biträdande rektor till...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Stockholms län, Stockholm

Rektor till Hagagymnasiet


Mer info
& Ansökan
Sverige, Östergötlands län, Norrköping