Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare inom 300 olika yrken som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för - våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.

Specialpedagog till Björkbergs skola

Vi lär barn att läsa, räkna och upptäcka omvärlden. Här följer vi våra allra yngsta kommuninvånare från förskolan tills de tar studenten från gymnasiet. Genom vår vuxenutbildning kan man lära sig svenska som andraspråk, läsa enstaka kurser eller gå en längre utbildning. Med glädje, engagemang, delaktighet och på vetenskaplig grund vill vi öka kunskap, kreativitet, utveckling och lust att lära. Hos oss ska alla barn, unga och vuxna känna att de kan, vill och vågar!
Tillsammans är vi lärandeförvaltningen – en del av Hudiksvalls kommun.

Nu söker Lärandeförvaltningen en specialpedagog till Björkbergs skola.

Har du hört talas om Björkbergsandan?
Här möts drygt 230 elever, från förskoleklass upp till årskurs 6 varje dag. Vi är en mångkulturell skola där dynamiskt klimat råder och där våra olikheter skapar våra största möjligheter.
När du kommer hit möts du av kollegor som alla jobbar för att vår arbetsplats och skola ska vara så bra som möjligt. Här hjälps vi åt och jobbar som ett team, vilket är jätteviktigt för alla oss som jobbar på Björkbergs skola.

Tänk dig en skola som är öppen för alla. En skola som står för nyfikenhet, nytänkande och närhet. Där varje elev får vara den hen vill vara. Där vi tillsammans kan utveckla idéer och odla drömmar.
Vi har Sveriges viktigaste jobb och det tar vi på stort allvar.

Vi vill göra skillnad och skapa möjligheter. För nutid och framtid.
Vi har legitimerade lärare, men vi behöver fler. Vi behöver dig.
Vi fortsätter att utveckla en skola för alla- vill du vara med?

Välkommen med din ansökan!

Arbetsuppgifter

I ditt uppdrag som specialpedagog ingår:
- att självständigt och tillsammans med andra identifiera, analysera och medverka i hälsofrämjande och förebyggande arbete, samt verka för att undanröja hinder och utveckla tillgängliga lärmiljöer
- att självständigt och i samarbete med andra genomföra pedagogiska utredningar
och analysera svårigheter på organisations-, grupp- och individnivå,
- att utforma och delta i arbetet med att genomföra åtgärdsprogram i samverkan med annan berörd personal
- att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor
- att vara en lagarbetare och samverka med andra yrkesgrupper
- att arbeta främjande genom att identifiera framgångsfaktorer och styrkor i lärandemiljön samt att arbeta för en tillgänglig skola för alla elever

Kvalifikationer

Lärarlegitimation

Specialpedagogexamen 90 hp

Du förväntas visa kunskap om områdets vetenskapliga grund, aktuell forsknings- och utvecklingsarbete, kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen.

Vi söker dig som är duktig på att se varje elevs olika behov av stöd och utmaningar.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet

LIKNANDE JOBB

Speciallärare med...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Stockholms län, Stockholm

Specialpedagog till...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Stockholms län, Stockholm

Speciallärare till...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Skåne län, Malmö

Speciallärare/Lärare...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Stockholms län, Stockholm