På Tycho Braheskolan jobbar du tillsammans med engagerade kollegor i ett fortlöpande- och spännande utvecklingsarbete för våra elevers bästa. Vår arbetsplats är dynamisk och våra ledord är fokus, långsiktighet och delaktighet. Tycho Braheskolan är en anrik gymnasieskola med fullt fokus på lärande inom naturvetenskap och teknik. Skolan ligger i en vacker omgivning centralt i Helsingborg, vilket innebär utmärkta kommunikationsmöjligheter. Tycho Braheskolan är en trygg och trivsam skola med ca 580 elever. Våra elever har höga förväntningar på oss liksom vi har höga förväntningar på dem. Vi ger våra elever full uppbackning för att kunna prestera sitt bästa. Tycho Braheskolan har på alla sätt elevernas framtid i sikte!

Biträdande rektor till Tycho Braheskolan

Vi söker en biträdande rektor som kan bidra till vårt gemensamma och viktiga uppdrag. Vår ambition är ett starkt ledarskap där fyra chefer gemensamt ansvarar för skolans verksamhet med personal och elever på våra två program, NA och TE. Vår strävan är ett hållbart och nära ledarskap som bidrar till både kvalitet och effektivitet och ger en bättre grund inför alla slags beslut. Du ingår i skolans ledningsgrupp där du tillsammans med rektor, administrativ chef och biträdande rektorskollega arbetar med skolans budget, inre organisation samt kvalitets- och utvecklingsarbete. Tillsammans arbetar vi systematiskt och strategiskt för att genomföra och förverkliga vårt uppdrag enligt styrdokumenten och nå verksamhetens uppsatta mål. Du får möjlighet att leda och samverka i många olika sammanhang. Rektorerna har tillsammans en central roll i arbetet med pedagogisk skolutveckling och att leda lärares lärande tillsammans med förstelärare, processledare och ämnesansvariga. Tillsammans tar vi ansvar för att bidra till förtroende, arbetsglädje och professionalism, samt att skolans arbetssätt vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 

Kvalifikationer

Du vill jobba med oss på Tycho Braheskolan! Du har relevant akademisk examen med minst 3 års arbetslivserfarenhet av arbete inom gymnasieskola eller lärarexamen med behörighet gymnasiet med minst 3 års lärarerfarenhet. I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Erfarenhet och ledarskapsutbildning och/eller rektorsprogrammet är meriterande.

Som ledare är du trygg, lyhörd och tydlig, med förmåga att skapa goda förutsättningar för utveckling av ledarskap, kultur och struktur på en skola. Du är nyfiken, ser möjligheter och har höga förväntningar på verksamheten. Du fokuserar på mål, resultat och kvalitet men glömmer inte personer och relationer. Du följer upp, analyserar och ringar in verksamhetens behov och fördelar resurser därefter. Du är en god strateg som tillsammans med andra kan organisera och leda för verksamhetens bästa. Du har en förmåga att inspirera, engagera och skapa förtroende, både i vardagsarbetet och i arbetet med skolutveckling. Du är medveten om vikten av goda relationer, är prestigelös och har ett coachande och tillitsfullt ledarskap. Du är också medveten om vikten av en hållbar skolvardag för både elever och personal. För dig är ett digitalt och effektivt arbetssätt en viktig del i ditt ledarskap där du också är en förebild för andra. Det är en självklarhet för dig att omvärldsbevaka, ingå i nätverk och följa forskning och nya pedagogiska rön för att utveckla den verksamhet du ansvarar för. Du reflekterar gärna, både ensam och tillsammans med kollegor. 

LIKNANDE JOBB

Biträdande rektor till...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Skåne län, Malmö

Biträdande rektor till...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Stockholms län, Stockholm

Biträdande rektor till...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Västra Götalands län, Göteborg

Biträdande rektor till...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Stockholms län, Stockholm

Biträdande rektor till...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Västra Götalands län, Göteborg

Biträdande rektor till...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Stockholms län, Stockholm

Verksamhetschef skola


Mer info
& Ansökan
Sverige, Dalarnas län, Ludvika

Biträdande rektor på...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Stockholms län, Stockholm

Specialpedagog till...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Stockholms län, Stockholm