Nordhemsskolan består sedan år 2016 av tre administrativa enheter; F-6 med cirka 200 elever, 7-9 med ca 630 elever samt grundsärskola med 18 elever. För att öka styrning och ledning på Nordhemsskolan så finns det sedan 2018 en rektor för samtliga enheter, en biträdande rektor för 7-9 och grundsärskolan samt en för F-6, tillsammans bildar man ett ledningsteam som leds av rektor.

Biträdande rektorer till Nordhemsskolan

Biträdande rektors arbete innebär att man utövar ett ledarskap nära elever och medarbetare och aktiv i skolledningen/ingår i skolledning. Biträdande rektor fokuserar på skolans kärnprocesser och arbetar dagligen med att göra skillnad för eleverna. Rollen innebär i hög grad att vara exekutiv och operativ under delegerat ansvar. Konkret handlar det om att bistå rektor i att få skolan att gå i en gemensam riktning som skolledningen och rektor beslutat.

Vi söker 2 biträdande rektorer till F-6 och åk 7-9 samt grundsärskolan.

Som biträdande rektor arbetar du på uppdrag och delegation av rektor och är också ställföreträdande när rektor frånvarande. Med en tydlighet och trygghet i ditt pedagogiska ledarskap förväntas du leda verksamheten utifrån givna förutsättningar, där du ser ditt personalansvar för enhetens medarbetare som ett redskap för framgång i verksamheten. Biträdande rektor kan ha ansvar för mål, ekonomi, personal och kvalitet inom sitt ansvarsområde utifrån nämnds vidaredelegation.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en pedagogisk högskoleexamen om minst 180 HP, 4 års erfarenhet av arbete i skola och tidigare ledarerfarenhet. Rektorsutbildning eller erfarenhet av ledarskap i skolan är meriterande. Du ska även ha kunskaper om lagar/förordningar och övriga styrdokument på nationell och staden nivå för samtliga skol-och verksamhetsformer inom grundskolan. Även kunskaper om ekonomistyrning och resursfördelning är ett krav.

Vi ser att du på ett effektivt sätt kan identifiera och analysera kärnan i ett problem samt föreslå möjliga lösningar. Du kan överblicka ditt eget ansvarsområde samt sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang. Du visar intresse för och samverkar i övergripande frågor för att skapa mervärde och tar hänsyn till olika informationskällor och perspektiv. Vidare ser vi att du är bekväm i sociala kontaktytor, såväl informella som formella. Du står för fattade beslut och kan förmedla även obekväma budskap när det behövs.
Vidare ser också att du är en tydlig och god kommunikatör som får gehör för tankar och idéer samt kan påverka beslut i en viss riktning. Du kan både vara lyhörd för andra och även genom övertygande argument tillföra entusiasm och energi som uppmuntrar goda prestationer, teamkänsla och ökad motivation. Du är van att arbeta mot uppsatta mål och har förmåga att omvandla dessa till en konkret handling. Med fokus på målet kan du omprioritera arbetet vid ändrade förutsättningar eller behov.

Om du ser dig själv som en lagspelare som gärna finner en plats i det kollektiva då har du kommit rätt.

Välkommen med din ansökan!

 

LIKNANDE JOBB

Biträdande rektor till...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Stockholms län, Stockholm

Specialpedagog till...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Stockholms län, Stockholm

Biträdande rektor till...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Stockholms län, Stockholm

Biträdande rektor S:t...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Stockholms län, Botkyrka

Biträdande rektor mot...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Stockholms län, Stockholm

Rektor till...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Stockholms län, Stockholm

Biträdande rektor till...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Skåne län, Malmö

Rektor till Östberga...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Stockholms län, Stockholm

Verksamhetschef skola


Mer info
& Ansökan
Sverige, Dalarnas län, Ludvika