I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen.

Biträdande Rektor till Torslandaskolans grundsärskola 1-9

Bli en av oss!
Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att:
• öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande.
• skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat.
• öka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar.

Göteborgs grundskoleförvaltning är en av de största skolförvaltningarna i Sverige. Vi ansvarar för stadens kommunala skolor från förskoleklass till årskurs nio, grundsärskolan, kulturskolan och fritidshemmen. I förvaltningen finns 138 kommunala grundskolor där nästan 47 000 elever varje dag går i skolan. Hela förvaltningen har cirka 9 700 medarbetare som gemensamt arbetar med att utveckla och ta hand om verksamheten - tillsammans banar vi väg för framtidens skola.

Följ gärna vår resa på Linkedin: https://www.linkedin.com/company/goteborgs-grundskoleforvaltning

Arbetsuppgifter

Från höstterminen 2021 förändras organisationen för våra grundskolor i Göteborgs stad. Vi utökar antalet ledningstjänster så att vi kan skapa bärkraftiga skolledningsteam med rektor och biträdande rektor. Den nya organisationen ska ge oss bra förutsättningar för att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet i undervisningen. I den nya organisationen bildar vi skolområden med en eller fler skolenheter och gemensamma ledningsteam. Ledningsteamen ska ge skolorna möjlighet till ökat samarbete och möjligheten till att bli starka tillsammans.

Torslandaskolan består av tre enheter; F-6, 7-9 och grundsärskolan 1-9. Torslanda grundsärskolan har 31 elever och vi har grupper som läser både ämnen och ämnesområden. Vi har även särskilda undervisningsgrupper, en på 4-6 och en på 7-9. Fritidshem och LSS-verksamhet erbjuds där behov finns. På skolområdet finns också idrottshall och i skolans närhet även skog och hav. I väntan på att vår nya fina F-6 skola ska bli klar så är de yngre särskoleeleverna i årskurs 1-3 utlokaliserade till Amhultsgården cirka 3 km från Torslandaskolan 7-9. Hösten 2024 flyttar vi in i en helt ny F-6-skola som kommer att inrymma våra elever från grundsärskolan 1-6.

Nu söker vi efter ytterligare en biträdande rektor för vår grundsärskola mot våra yngre elever. Du arbetar i nära samarbete med din biträdande rektorskollega på grundsärskolan. I tjänsten ingår även ett verksamhetsutvecklande ansvar för hela vårt skolområde.

Rektorer och biträdande rektorer har cirka 25 medarbetare vilket ger förutsättningar för ett nära och pedagogiskt ledarskap. På Torslandaskolan består ledningsteamet idag av en rektor och fyra biträdande rektorer. Arbetet som biträdande rektor innebär att utöva ett ledarskap nära elever och medarbetare och ingå i skolledning. Biträdande rektor fokuserar på skolans kärnprocesser och arbetar dagligen med att göra skillnad för eleverna. Rollen innebär i hög grad att vara exekutiv och operativ under delegerat ansvar.

Vi söker dig som har ett stort engagemang för att utveckla en verksamhet där vi har fokus på att:
* öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande.
* skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat.
* öka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har följande kvalifikationer:

• Högskoleexamen om minst 180 hp med pedagogisk inriktning
• Ledarerfarenhet
• Minst 4 års erfarenhet av arbete i skola
• Kunskaper om lagar/förordningar och övriga styrdokument på nationell och staden nivå för samtliga skol- och verksamhetsformer inom grundskolan
• Insikt om ekonomistyrning och resursfördelning
• Insikt om lagar/förordningar och kollektivavtal som berör arbetsgivaransvaret
• Vitsordad färdighet i att driva skolutveckling.
• Vitsordad färdighet i ledarskap

För tjänsten är det även meriterande om du har:
• Rektorsutbildning
• Ledarutvecklingsprogram/-utbildning eller förberedande chefsutbildningar
• Skolledarerfarenhet eller annan chefserfarenhet
• Erfarenhet av att arbeta i grundsärskola
• Erfarenhet av verksamhetsutveckling på förvaltningsnivå
• Utbildning som specialpedagog

Vi ser att du på ett effektivt sätt kan identifiera och analysera kärnan i ett problem samt föreslå möjliga lösningar. Du kan överblicka ditt eget ansvarsområde samt sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang. Du visar intresse för och samverkar i övergripande frågor för att skapa mervärde och tar hänsyn till olika informationskällor och perspektiv. Vidare ser vi att du är bekväm i sociala kontaktytor, såväl informella som formella. Du står för fattade beslut och kan förmedla obekväma budskap när det behövs.

Vi ser också att du är en tydlig och god kommunikatör som får gehör för tankar och idéer samt kan påverka beslut i en viss riktning. Du kan både vara lyhörd för andra och även genom övertygande argument tillföra entusiasm och energi som uppmuntrar goda prestationer, teamkänsla och ökad motivation. Du är van att arbeta mot uppsatta mål och har förmåga att omvandla dessa till en konkret handling. Med fokus på målet kan du omprioritera arbetet vid ändrade förutsättningar eller behov.

Välkommen med din ansökan!

LIKNANDE JOBB

Rektor till Kjula och...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Södermanlands län, Eskilstuna

Biträdande rektor,...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Stockholms län, Stockholm

Biträdande rektor till...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Skåne län, Malmö

Rektor till enheten...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Stockholms län, Stockholm

Biträdande rektor till...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Västra Götalands län, Göteborg

Biträdande rektor till...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Stockholms län, Stockholm

Rektor till Gymnasium...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Västra Götalands län, Skövde

Rektor till Ärstaskolan


Mer info
& Ansökan
Sverige, Södermanlands län, Eskilstuna

Rektor till Särö skola...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Hallands län, Kungsbacka