I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen.

Biträdande rektor till Skytteskolan

Bli en av oss!
Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att:
• öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande.
• skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat.
• öka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar.

Göteborgs grundskoleförvaltning är en av de största skolförvaltningarna i Sverige. Vi ansvarar för stadens kommunala skolor från förskoleklass till årskurs nio, grundsärskolan, kulturskolan och fritidshemmen. I förvaltningen finns 138 kommunala grundskolor där nästan 47 000 elever varje dag går i skolan. Hela förvaltningen har cirka 9 700 medarbetare som gemensamt arbetar med att utveckla och ta hand om verksamheten - tillsammans banar vi väg för framtidens skola.

Följ gärna vår resa på Linkedin: https://www.linkedin.com/company/goteborgs-grundskoleforvaltning

Arbetsuppgifter

Välkommen till Skytteskolan! Hos oss går det under det här året elever från årskurs F-7 och för varje läsår bygger vi ut med en årskurs. I januari flyttade vi in en helt nybyggd skolbyggnad och i och med detta öppnade vi också vår grundsärskola. Vi har en nybyggaranda i huset där vi tillsammans skapar en gemensam kultur på skolan. Hos oss kommer du att ha stora möjligheter att påverka ditt arbete då vi ännu inte har alla strukturer på plats, utan tillsammans bygger dem under tiden.

Ledningsgruppen på Skytteskolan är ny sedan augusti 2022 och vi arbetar tillsammans för att bli en tight grupp där vi alla vet våra roller och förväntningar. Vi agerar flexibelt då det ofta uppstår nya situationer som behöver lösas, ingen dag är den andra lik. Det nya ledningsteamet för skolområdet Skytteskolan kommer att bestå av en rektor och tre biträdande rektorer.

Vi söker dig som vill komplettera vårt ledningsteam som biträdande rektor för huvudsakligen mellanstadiet och våra flexgrupper på Skytteskolan!

Arbetet som biträdande rektor innebär att utöva ett ledarskap nära elever och medarbetare och att ingå i skolledningen. Biträdande rektor fokuserar på skolans kärnprocesser och arbetar dagligen med att göra skillnad för eleverna. Rollen innebär i hög grad att vara exekutiv och operativ under delegerat ansvar. Du kommer att vara en pedagogisk ledare och förebild för medarbetarna och ha mycket fokus på utbildning och kunskapsutveckling. I den här tjänsten gäller frihet under ansvar och du förväntas agera självständigt med stöd ifrån rektor och övriga i ledningsteamet. Det ingår personalansvar för cirka 25 medarbetare.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har följande kvalifikationer:

• Högskoleexamen om minst 180 hp med pedagogisk inriktning
• Ledarerfarenhet
• Minst 4 års erfarenhet av arbete i skola, gärna med mellanstadiet
• Kunskaper om lagar/förordningar och övriga styrdokument på nationell och staden nivå för samtliga skol- och verksamhetsformer inom grundskolan
• Insikt om ekonomistyrning och resursfördelning
• Insikt om lagar/förordningar och kollektivavtal som berör arbetsgivaransvaret

För tjänsten är det även meriterande om du har:
• Rektorsutbildning
• Ledarutvecklingsprogram/-utbildning eller förberedande chefsutbildningar
• Skolledarerfarenhet eller annan chefserfarenhet

Vi ser att du på ett effektivt sätt kan identifiera och analysera kärnan i ett problem samt föreslå möjliga lösningar. Du kan överblicka ditt eget ansvarsområde samt sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang. Du visar intresse för och samverkar i övergripande frågor för att skapa mervärde och tar hänsyn till olika informationskällor och perspektiv. Vidare ser vi att du är bekväm i sociala kontaktytor, såväl informella som formella. Du står för fattade beslut och kan förmedla obekväma budskap när det behövs.

Vi ser också att du är en tydlig och god kommunikatör som får gehör för tankar och idéer samt kan påverka beslut i en viss riktning. Du kan både vara lyhörd för andra och även genom övertygande argument tillföra entusiasm och energi som uppmuntrar goda prestationer, teamkänsla och ökad motivation. Du är van att arbeta mot uppsatta mål och har förmåga att omvandla dessa till en konkret handling. Med fokus på målet kan du omprioritera arbetet vid ändrade förutsättningar eller behov.

Intervjuer planeras att hållas måndag 30/5, tisdag 31/5, onsdag 1/6.

Varmt välkommen med din ansökan!

LIKNANDE JOBB

Rektor till Särö skola...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Hallands län, Kungsbacka

Rektor till Ärstaskolan


Mer info
& Ansökan
Sverige, Södermanlands län, Eskilstuna

Biträdande Rektor till...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Västra Götalands län, Göteborg

Rektor till Kjula och...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Södermanlands län, Eskilstuna

Biträdande rektor,...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Stockholms län, Stockholm

Biträdande rektor med...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Stockholms län, Stockholm

Biträdande rektor till...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Skåne län, Malmö

Rektor till Maria...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Skåne län, Helsingborg

Förvaltningschef till...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Västra Götalands län, Borås