Jättestensskolan är en kommunal grundskola som ligger i södra Biskopsgården, på Hisingen i Göteborg. Upptagningsområdet är en blandning av villor, radhus och flerbostadshus. Skolan har ca 630 elever och runt 75 medarbetare. På Jättestensskolan finns hela grundskolan representerad; förskoleklass, fritids och årskurs 1-9. Vi erbjuder också rastaktiviteter och läxhjälp. Det finns två skolgårdar och förutom de ordinarie klassrummen också slöjdsalar, bildsal, NO-sal, musiksal, hemkunskapssal, en rymlig idrottshall samt ett stort uppehållsrum.

Biträdande rektor till Jättestensskolan F-5

Ledningsteamet på Jättestensskolan består av en rektor och två biträdande rektorer med ansvar för cirka 25 medarbetare var, vilket ger förutsättningar för ett nära och pedagogiskt ledarskap.

Arbetet som biträdande rektor innebär att utöva ett ledarskap nära elever och medarbetare och att ingå i skolledningen. Biträdande rektor fokuserar på skolans kärnprocesser och arbetar dagligen med att göra skillnad för eleverna. Rollen innebär i hög grad att arbeta operativt under delegerat ansvar. Du kommer att vara en pedagogisk ledare och förebild för medarbetarna och ha mycket fokus på utbildning och kunskapsutveckling. Vidare kommer du att leda arbetet med elevhälsan. I den här tjänsten gäller frihet under ansvar och du förväntas agera självständigt med stöd ifrån rektor och övriga i ledningsteamet, men också att vara med och bidra inför beslut på övergripande nivå.

Jättestensskolan är en aktiv skola och vi sätter stort fokus på att vara fysiskt aktiva eftersom vi är övertygade om att det skapar bra förutsättningar för våra elevers lärande och en god arbetsmiljö för vår personal.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har följande kvalifikationer:

• Högskoleexamen om minst 180 hp med pedagogisk inriktning
• Ledarerfarenhet
• Minst 4 års erfarenhet av arbete i skola
• Kunskaper om lagar/förordningar och övriga styrdokument på nationell och staden nivå för samtliga skol- och verksamhetsformer inom grundskolan
• Insikt om ekonomistyrning och resursfördelning
• Insikt om lagar/förordningar och kollektivavtal som berör arbetsgivaransvaret

För tjänsten är det även meriterande om du har:
• Rektorsutbildning
• Ledarutvecklingsprogram/-utbildning eller förberedande chefsutbildningar
• Skolledarerfarenhet eller annan chefserfarenhet
• Erfarenhet av att leda och utveckla F-5 samt fritidsverksamhet.


Vi ser att du på ett effektivt sätt kan identifiera och analysera kärnan i ett problem samt föreslå möjliga lösningar. Du kan överblicka ditt eget ansvarsområde samt sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang. Du visar intresse för och samverkar i övergripande frågor för att skapa mervärde och tar hänsyn till olika informationskällor och perspektiv. Vidare ser vi att du är bekväm i sociala kontaktytor, såväl informella som formella. Du står för fattade beslut och kan förmedla obekväma budskap när det behövs.

Vi ser också att du är en tydlig och god kommunikatör som får gehör för tankar och idéer samt kan påverka beslut i en viss riktning. Du kan både vara lyhörd för andra och även genom övertygande argument tillföra entusiasm och energi som uppmuntrar goda prestationer, teamkänsla och ökad motivation. Du är van att arbeta mot uppsatta mål och har förmåga att omvandla dessa till en konkret handling. Med fokus på målet kan du omprioritera arbetet vid ändrade förutsättningar eller behov.

Varmt välkommen med din ansökan!

LIKNANDE JOBB

Biträdande rektor till...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Stockholms län, Stockholm

Rektor till...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Stockholms län, Södertälje

Rektor till Hagagymnasiet


Mer info
& Ansökan
Sverige, Östergötlands län, Norrköping

Rektor till Tygelsjös...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Skåne län, Malmö

Biträdande rektor...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Gotlands län

Biträdande rektor till...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Västra Götalands län, Göteborg

Biträdande rektor till...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Skåne län, Malmö

EHT-Koordinatorer...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Skåne län, Helsingborg

Biträdande rektorer...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Västra Götalands län, Göteborg