Centrum skolområde 4 består av Kärralundskolan, Kärralundskolan 1-9 grundsärskola och Parkskolan. Ditt huvuduppdrag kommer att vara biträdande rektor för Kärralundskolan 1-9 grundsärskola. Vi tar emot elever i årskurs 1-9 med intellektuell funktionsnedsättning och omfattande fysiska funktionsnedsättningar. Skolan har i nuläget 13 elever som läser enligt grundsärskolans kursplan inriktning ämnesområde (träningsskolan). Skolan är organiserad i två klasser med ett nära samarbete mellan speciallärare, elevassistenter och specialpedagog. Skolan erbjuder även fritidsverksamhet och korttidstillsyn enligt LSS.

Biträdande rektor till centrum skolområde 4

Vi söker dig som vill ingå i vårt ledningsteam som biträdande rektor. Teamet kommer att bestå av dig, rektor samt ytterligare två biträdande rektorer inom skolområdet. Uppdraget innebär att utöva ett ledarskap nära elever och medarbetare och att ingå i skolledningen. Biträdande rektor fokuserar på skolans kärnprocesser och arbetar dagligen med att göra skillnad för eleverna. Rollen innebär i hög grad att vara exekutiv och operativ under delegerat ansvar. Du kommer att vara en pedagogisk ledare och förebild för medarbetarna och ha mycket fokus på utbildning och kunskapsutveckling. I den här tjänsten gäller frihet under ansvar och du förväntas agera självständigt med stöd från rektor och övriga i ledningsteamet. Det ingår personalansvar för cirka 25 medarbetare.

I rollen kan det också ingå administrativa inslag så som exempelvis schemaläggning samt administration av V-klass och Treserva.

I detta uppdrag har du tillgång till stöd från förvaltningen i områden såsom administration, ekonomi, HR, kvalitet- och utvecklingsarbete, digitalisering, analys samt i juridiska frågor.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har följande kvalifikationer:

• Högskoleexamen om minst 180 hp med pedagogisk inriktning
• Ledarerfarenhet
• Minst 4 års erfarenhet av arbete i skola eller annan pedagogiskt planerad verksamhet
• Kunskaper om lagar/ förordningar och övriga styrdokument på nationell och staden nivå för samtliga skol- och verksamhetsformer inom grundskolan
• Insikt om ekonomistyrning och resursfördelning
• Insikt om lagar/förordningar och kollektivavtal som berör arbetsgivaransvaret

För tjänsten är det även meriterande om du har:
• Rektorsutbildning
• Ledarutvecklingsprogram/-utbildning eller förberedande chefsutbildningar
• Skolledarerfarenhet eller annan chefserfarenhet från exempelvis förskoleverksamhet, funktionsstöd, gymnasiesärskola, grundsärskola och motsvarande

Som biträdande rektor motiveras du av tydligt definierade mål och har förmåga att omvandla dessa till en konkret handling. Du ska på ett effektivt sätt identifiera och analysera kärnan i ett problem samt föreslå möjliga lösningar. Du har förmåga att se samband och kan dra logiska slutsatser utifrån begränsad och/eller komplex information.

Du som biträdande rektor ska kunna överblicka ditt eget ansvarsområde samt sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang. Du arbetar för sammanhållning i arbetsgruppen och ser misslyckanden som något att lära sig av och skapar utrymme. Vidare är du en tydlig och god kommunikatör som får gehör för tankar och idéer samt kan påverka beslut i en viss riktning.

Intervjuer kommer att ske 6/2 och 7/2.

Varmt välkommen med din ansökan!

 

LIKNANDE JOBB

Specialpedagog till...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Stockholms län, Stockholm

Verksamhetschef skola


Mer info
& Ansökan
Sverige, Dalarnas län, Ludvika

Biträdande rektor S:t...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Stockholms län, Botkyrka

Biträdande rektor för...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Stockholms län, Stockholm

Biträdande rektor till...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Stockholms län, Stockholm

Biträdande rektor mot...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Stockholms län, Stockholm

Rektor till Östberga...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Stockholms län, Stockholm

Biträdande rektor till...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Västra Götalands län, Göteborg

Biträdande rektor till...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Skåne län, Malmö