Välkommen till oss i Gislaveds kommun. Här får du möjlighet att göra en insats för våra invånare på olika sätt. Vårt uppdrag handlar om att bygga vårt samhälle och vi välkomnar dig att forma det tillsammans med oss. Vi erbjuder: En modig arbetsgivare - goda utvecklingsmöjligheter - förutsättningar för att du ska må bra.

Specialpedagog/Speciallärare

Som medarbetare i Gislaveds kommun är du medskapare på din arbetsplats. Du ges möjlighet och förväntas att bidra till verksamhetens utveckling genom din kunskap och erfarenhet. Hos oss är respekt för olikheter och alla människors lika värde grundläggande.

På Gislaveds Gymnasium går ca 1000 elever fördelade på fyra olika sektorer. Samtliga sektorer leds av en rektor och varje sektor har sitt eget elevhälsa-team där specialpedagogen är en av de professioner som ingår.

Vi söker nu en specialpedagog/speciallärare till Utvecklingssektorn där gymnasiesärskolan, Introduktionsprogrammen och Språkintroduktionen ingår. Tjänsten är en ferieanställning enligt bilaga M.

Skolans specialpedagoger arbetar också i vårt öppna studiecentrum. Här träffas elever, undervisande lärare, specialpedagoger och andra professioner för att på bästa sätt stödja våra elever i deras kunskapsutveckling.

Arbetsuppgifter

Specialpedagogen är en del av den samlade elevhälsan. Hos oss arbetar du dels övergripande med specialpedagogiska frågor i till exempel handledning av pedagoger, utredningar och kartläggningar. Du ingår också i ett elevhälsa-team och arbetar där nära övriga professioner som ingår i teamet, med fokus på elevens mående och kunskapsutveckling. Du deltar ofta med din kompetens i möte med elev och dennes vårdnadshavare och därtill är du länken mellan eleven och den ordinarie undervisningen.

Förutom ovan beskrivna arbetsuppgifter tillkommer specifika uppgifter. Dessa är fördelade i gruppen av specialpedagoger.  

Kvalifikationer

Specialpedagogexamen/Speciallärarexamen

Ditt medarbetarskap är djupt förknippat med din förmåga att samarbeta och delta i din och verksamhetens utveckling. Hos oss innebär det att du har ett gott samarbete med chef och kollegor, både på den egna arbetsplatsen och i övriga kommunkoncernen. Du bemöter alla med hög servicenivå, vänlighet och hög kvalitet genom kund- och servicefokus. Du tar ansvar för att göra dig delaktig i verksamhetsfrågor och är lösningsorienterad. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att din syn på medarbetarskap överensstämmer med vår.

Vi tillämpar registerkontroll (utdrag ur belastningsregistret) som en form av lämplighetsprövning för alla som erbjuds anställning i verksamheter där man har en direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar.

Vill du vara en del av vår framgång? Välkommen med din ansökan!

LIKNANDE JOBB

Specialpedagog till...


Mer info
& Ansökan
Internationellt

Speciallärare eller...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Västmanlands län, Västerås

Speciallärare till...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Västmanlands län, Västerås

Specialpedagog/special...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Stockholms län, Stockholm

Speciallärare till...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Stockholms län, Stockholm

Speciallärare till vår...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Stockholms län, Stockholm

Speciallärare till STFG


Mer info
& Ansökan
Sverige, Stockholms län, Stockholm

Specialpedagog till...


Mer info
& Ansökan
Internationellt

Specialpedagog/...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Norrbottens län, Luleå