På Fryshuset jobbar vi för att förändra världen. Varje år träffar vi närmare 150 000 unga som får stöd och möjlighet att utvecklas, hitta sin identitet och känna sig delaktiga i samhället.

Programrektor till Fryshuset gymnasium

Programrektor

Kommun: Stockholm

Kvalifikationer

Om jobbet

Nu tar vi nästa steg i utvecklingen av vårt estetiska program. Vi söker två passionerade ledare som i delat ledarskap vill vara programrektor och leda 370 elever och 53 lärare på våra estetiska utbildningar. Är du intresserad läs mer nedan.
 

Fryshuset gymnasium

 
Bland Fryshusets skolverksamheter för unga finns grundskola, gymnasieskola och folkhögskola. Skolan bygger sin verksamhet på en gemensam förståelse för uppdraget. Vår organisation präglas av decentraliserade beslutsprocesser samt kollegiala lärprocesser. Totalt består Fryshusets skolverksamheter av cirka 1300 elever och 130 lärare. Fryshusets gymnasium har drygt 1000 elever fördelade på fem nationella program och fyra varianter av introduktionsprogram, specialpedagogisk profil (AST) och gymnasiesärskola.
 
Fryshuset Gymnasium är organiserad i fyra pedagogiska enheter som leds av programrektorer och en rektor som leder helheten. Rektor och programrektorer bildar tillsammans gymnasiets ledningsgrupp. Fryshusets hela skolverksamhet där gymnasiet ingår samordnas av en skolchef.
 
Under våren 2021 kommer enheten som organiserar det estetiska programmet (alla 5 inriktningar), estetiska programmet AST (autismspektrumtillstånd), estetiska programmet IMV (programinriktat val) och programmet för estetiska verksamheter (gysär) genomgå en omorganisation som skall leda till att enheten får ett delat ledarskap. Vi söker nu två passionerade ledare som vardera ska ha två roller, dels som programrektor inom enheten (minst 50%) och dels andra arbetsuppgifter på skolan (som mest 50%) som tas fram i samråd.
 
Övergripande om uppdraget
 
Det finns ca 370 elever inom den gemensamma enheten där ansvaret kommer att fördelas mellan enhetens två nya programrektorer. Varje programrektor kommer att leda ett team på ca 15 - 20 medarbetare som tillhör både gymnasiegemensamma- och inriktningslärare. Uppdraget är att leda den pedagogiska utvecklingen, ha elev-, personal- och budgetansvar samt driva det systematiska kvalitetsarbetet inom den gemensamma enheten. Enheten organiseras i arbetslag som leds av antingen utvecklingsledare, arbetslagschefer eller konstnärliga ledare. De nya programrektorerna, arbetslagens ledare/chefer och en specialpedagog bildar enhetens ledning.
 
Innehåll och utformning av tjänsternas arbetsuppgifter kommer utgå från skolans behov och den sökandes kompetenser & erfarenhet. Målsättningen är att över tid öka omfattningen som programrektor i respektive tjänst. Andra arbetsuppgifter för respektive programrektor kan vara både undervisning och skolgemensamma uppdrag av olika slag. Innehåll och omfattningen av dessa kommer att arbetas fram tillsammans med medarbetare och skolledning under vårterminen 2021. Målsättningen är att andra arbetsuppgifter utöver programrektor till största delen ska bestå av skolgemensamma uppdrag men även undervisning kan bli aktuellt.
 
Övergripande målsättningar för uppdraget
 
Som passionerade programrektorer och ledare på skolans estetiska utbildningar bildar ni tillsammans ett team med gemensamma målsättningar för enheten mot:
 
• En ökad förankring av vår värdegrund och en inkluderande kultur.
• En ökad attraktion för skolans estetiska utbildningar.
• Förbättrade förutsättningar till att skolans estetiska utbildningar fortsätter ett arbete mot möjliga synergier genom ökad samverkan med hela Fryshuset Gymnasium
och övriga verksamheter på Fryshuset.
• Förbättrade förutsättningar att organisera och samla enhetens personal, “inriktningar” och “teori”, mot en gemensam vision utifrån Fryshusets värdegrund,
Fryshuset Gymnasiums helhetsidé samt examensmålen i de estetiska utbildningarna.
 
Ökade möjligheter med delat ledarskap
 
Vi är övertygade om att du som vill leda de estetiska utbildningarna på Fryshuset gymnasium ser fördelarna och möjligheterna med ett delat ledarskap.
Tillsammans kan ni två som antar utmaningen som ledare för skolans estetiska utbildningar skapa
 
• En fördelning av ansvar i chef- och ledarskapet av enheten.
• Ökade möjligheter till ökad kontinuitet och stabilitet.
• Fler perspektiv i beslutsprocesser.
• En representation i skolans ledningsgrupp i relation till enhetens storlek.
• En bred erfarenhet och kompetens i ledarskapet.
• Ökade möjligheter att förverkliga visionen om en helhetssyn kring estetiska
programmet i praktiken genom att ledarskapet delas mellan chefer/ledare
som har både ”inriktning” och “teori” som sitt ansvarsområde.
• Ökad flexibilitet i hur man väljer att organisera enheten sett till aktuellt söktryck.
 
 
Vem du är som vill jobba med oss
 
Vi tror att du är en ledare som tillsammans med andra har förmågan att hitta nya lösningar för elever och lärare och i vardagens arbete driva skolans utveckling framåt på hela skolan.
 
Du ser det som lika viktigt att i skolans ledningsgrupp jobba med hela skolans utveckling och förvaltande som att utveckla din egna enhets profil. Du är en kommunikativ och teambyggande person med förmågan att utveckla samarbeten och relationer både i och utanför skolan. Du har erfarenhet av ledarskap i en utbildningsorganisation och kan på ett naturligt sätt växla mellan operativa och strategiska uppgifter, vilket innebär att du är en ”doer” med visioner! Vi ser gärna att du genomgått rektorsutbildningen.
 
 
Vad vi erbjuder
 
Vi erbjuder arbete i en organisation som arbetar i centrum för några av de mest aktuella frågorna inom samhället. Vi gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen och därmed framtiden. Vi tror på att lära av varandra genom att testa nya saker, utmana varandra och känna arbetsglädje! Hälsa och välmående är viktigt för oss.
 
Låter det intressant? Välkommen med din ansökan!
• Anställningsvillkor: Tillsvidareanställning heltid, med 6 månaders inledande provanställning
• Sista ansökningsdag: 2020-12-06. Vi ser gärna att ansökningar kommer in tidigare och tar intervjuer löpande.
• Tillträde: första kvartalet vårterminen 2021
• Placering: Fryshuset Stockholm
• Tjänsten omfattas av kollektivavtal mellan Idea och Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet, Kommunal och Vision
• Frågor besvaras av rektor: Gunnar Holm 073-950 2432 alt via mail till gunnar.holm@fryshuset.se
 
Fackliga representanter:
 
 
 

 

Om anställningen

Anställningsvillkor

Tillsvidare, 6 månaders provanställning Heltid
LIKNANDE JOBB

Rektor till Väringaskolan


Mer info
& Ansökan
Sverige, Stockholms län, Sigtuna

Enhetschef till...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Stockholms län, Stockholm

Biträdande rektor...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Stockholms län, Stockholm

Biträdande rektor med...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Stockholms län, Stockholm

Gruppchef...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Stockholms län, Stockholm

Biträdande rektor -...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Stockholms län, Stockholm

Biträdande rektor F-6...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Stockholms län, Stockholm

Biträdande rektor till...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Stockholms län, Stockholm