Hos oss på barn-och utbildningsförvaltningen i Håbo kommun får du kollegor som delar sin kompetens med dig. Ledarskapet är kommunikativt och tillitsfullt. Med glädje och professionellt engagemang samarbetar vi för goda relationer, möjligheter och utvecklande lärmiljöer för barn- och elever och för dig som medarbetare.

Specialpedagog med central placering i Barn- och elevhälsoenheten

Arbetsuppgifter

Arbetet som specialpedagog inom Barn- och elevhälsoenheten är väldigt varierande.

Du arbetar kommunövergripande

Som kommunövergripande specialpedagog deltar du i verksamhetsutvecklingen i ett helhetsperspektiv med inriktning grundskola, särskola och gymnasieskola inom barn- och utbildningsförvaltningen. Ditt uppdrag är i huvudsak inriktat mot grundskola och grundsärskola.

Du ger stöd, analyserar, samordnar, utbildar och handleder

Du bidrar med din specialpedagogiska kompetens till skolans medarbetare genom till exempel handledning, konsultation och stöd vid kartläggningar och analysarbete kring individer, grupper och organisation. Du planerar och genomför utbildningsinsatser.

Du är med och initierar och medverkar vid planering, samordning och genomförande av utbildningsinsatser för skolornas medarbetare.

Du leder nätverk

Tillsammans med verksamhetschef leder du och din kollega som också är specialpedagog på barn- och elevhälsan ett nätverk för barn- och utbildningsförvaltningens alla specialpedagoger, speciallärare och andra med specialpedagogiska uppdrag som är anställda på skolorna. Nätverket bidrar till likvärdighet och utveckling i det specialpedagogiska arbetet på alla skolor.

Du arbetar med språk-, läs- och skrivutveckling

I uppdraget ingår för närvarande även 20 % tjänst som språk-, läs- och skrivutvecklare (SLS-utvecklare) med uppdrag mot grundskolan. I SLS- uppdraget har du ett nära samarbete med grundskolans verksamhetschef.

Som SLS-utvecklare arbetar du med att

 • stödja skolorna i arbetet med läsa-, skriva-, räknagarantin
 • leda SLS-nätverk där deltagare från alla skolor ingår
 • bidra i arbetet med att skapa en röd tråd i läs- och skrivundervisningen
 • samverka med SLS-utvecklare i förskolan
 • sammanställa och delta i analys av kommunövergripande läs- och skrivscreeningar.

Kvalifikationer

Vi söker dig som

 • har en specialpedagogisk examen,
 • tidigare har arbetat som specialpedagog med övergripande uppdrag inom skolan,
 • är väl insatt i skolans styrdokument,
 • har en väl utvecklad förmåga att av att se både detaljer och helheten,
 • har goda kunskaper inom det neuropsykiatriska området,
 • har goda kunskaper om läs- och skrivutveckling och erfarenhet av att göra och analysera läs- och skrivutredningar.

Har du handledarutbildning och erfarenhet av arbete på grundsärskola ser vi det som meriterande.

Då all personal inom Håbo kommuns skolor strävar efter att arbeta med ett inkluderande arbetssätt förutsätter vi att du har intresse och kunskaper inom detta område.

Vi söker dig som är en prestigelös och flexibel person med god självkänsla och förmåga att hitta kreativa lösningar på uppkomna utmaningar. Du har en väl utvecklad förmåga att samarbeta och skapa goda relationer. Du arbetar självständigt och strukturerat, samt tar eget ansvar och egna initiativ.

Du har goda IT-kunskaper och vana att arbeta i Word och Excel.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Tjänsten kräver körkort.

Sista ansökningsdag
2021-10-10
Löpande rekrytering

Tillträde
Snarast eller enligt överenskommelse

Sysselsättningsgrad
Heltid, semestertjänst

Lön
Individuell lönesättning

Håbo kommun vill ta tillvara de kvaliteter som jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Kontaktpersoner

Lena Norrman

Verksamhetschef Barn- och elevhälsoenheten

0171-526 13

lena.norrman@habo.se

LIKNANDE JOBB

Specialpedagog /...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Stockholms län, Stockholm

Speclärare/specpedagog...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Stockholms län, Stockholm

Specialpedagog till...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Skåne län, Malmö

Speciallärare till...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Stockholms län, Stockholm

Specialpedagog till...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Östergötlands län, Norrköping

Specialpedagog/special...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Stockholms län, Stockholm

Två speciallärare till...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Södermanlands län, Eskilstuna

Speciallärare till...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Jönköpings län

Specialpedagog som...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Stockholms län, Stockholm