Tillsammans jobbar vi för Framtidens Luleå med plats för minst 100 000 Luleåbor. Just nu pågår en omställning och nyetablering av industrin här i norr. Industrierna ställer om till fossilfri produktion och förutsättningarna finns här hos oss. Det innebär stora möjligheter för vår kommun att skapa mer Luleå för fler Luleåbor och öka takten i samhällsutvecklingen. Med andra ord så spelar vi en viktig roll. Varje dag, året om, för Luleå!

Rektor till förskolan

Som rektor i förskolan i Luleå kommun får du ett spännande och utmanande uppdrag att leda din del i förskoleverksamheten in i framtiden, men också vara en del i den totala förskoleverksamheten. Rektor leder den pedagogiska verksamheten och jobbar självständigt med de enheter du tar rektoransvar för men i teamsamverkan med andra rektorer i skolområdet och övergripande i skolformen förskola. Uppdraget innebär att arbeta strategiskt för att verkställa målen i förskolans läroplan och de kommunala besluten som nämnden fattar om förskoleverksamheten.
En av förskolorna som ingår i tjänsten har en lång tradition av ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt. Som ny rektor förväntas du fortsätta leda arbetet i den andan. I det aktuella skolområdet kommer under de närmaste åren att ske strukturförändringar inom både förskola och skola. Bland annat kommer en av förskolorna som ingår i rektorsansvaret att byggas om och utökas med två avdelningar. Arbetet är väl förberett och förankrat och stödfunktioner till rektor finns för det arbetet.

Som rektor har du personal- och arbetsmiljöansvar samt verksamhets- och ekonomiansvar. Luleå kommun ger goda förutsättningar för dig att lyckas i uppdraget som rektor. Du ingår i ett team med rektorer från kommunens andra förskolor. Du har verksamhetsstöd i form av bland annat HR-konsulter, ekonomer samt studieadministratörer. Förskolan har etablerat ett Kompetenscentrum för att stärka den likvärdiga utbildningen i Luleås kommunala förskolor.

Som rektor i förskolan är din närmaste chef verksamhetschefen för förskolan som fungerar som rektorernas stöd i deras uppdrag och utveckling. Rektorerna ingår i verksamhetschefens ledningsorganisation som tillsammans med utvecklingsledarna för förskolan utgör ett team där samverkan är ett ledord. Du kommer till ett härligt och utvecklande team med framåtanda, hög grad av samverkan och kollegialt lärande rektorer emellan.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad förskollärare, lärare eller har annan pedagogisk utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Vi ser gärna att du har erfarenhet av ledarskap som rektor eller från liknande verksamhet samt erfarenhet av arbete i förskola eller skola. Det är meriterande med genomgånget rektorsprogram.

Vi vill också att du:
* har ett starkt engagemang inför de utmaningar som rektorsrollen innebär
* har förmåga att arbeta processinriktat för ständig utveckling
* har ett stort intresse för lärande och utveckling av förskolan
* har en vilja att arbeta i ledningsteam
* leder genom dialog och kommunikation
* har förmåga att skapa en god arbetsmiljö och en "vi-känsla"
* har ett stort intresse av att arbeta för mångfald i våra verksamheter

LIKNANDE JOBB

Biträdande rektor till...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Stockholms län, Stockholm

Biträdande rektor till...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Västra Götalands län, Göteborg

Biträdande rektorer...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Västra Götalands län, Göteborg

Biträdande rektor till...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Västra Götalands län, Göteborg

Biträdande rektor till...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Skåne län, Malmö

Biträdande rektor till...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Stockholms län, Stockholm

Biträdande rektor till...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Västra Götalands län, Göteborg

Biträdande rektor till...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Stockholms län, Stockholm

Biträdande rektor...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Gotlands län