Stockholm växer som aldrig förr och stadens ambitioner är höga. Våra elever ska ha bästa möjliga förutsättningar för att utvecklas i sitt lärande. Vill du vara med i detta viktiga arbete?

Specialpedagog/speciallärare åk 7-9 Hökarängsskolan

Hökarängsskolan 
 

Arbetsplatsbeskrivning

 

Tillsammans tar vi nästa steg!
Vi vet vad vi kan, vart vi är på väg och hur vi tar oss dit.

Hökarängsskolan omfattar årskurserna 1-9 och förskoleklass samt fritidshem, fritidsklubb och grundsärskola. Verksamheten omfattar cirka 650 elever, varav ca 300 i högstadiet.

Hökarängsskolan ska vara en skola för var och en och för alla: Varje elev ska vara i goda lärprocesser, trivas och må bra här och nu och lämna skolan med goda resultat och väl rustad för framtiden. Personalen ska vara engagerad och ha höga förväntningar på varandra, sig själva och eleverna. Eleverna ska vara engagerade, delaktiga och ansvarstagande. Skolan har under några år arbetat med kompetensutveckling i synligt lärande i samarbete med Challenging Learning. Som ett led i vårt utvecklingsarbete träffas lärare i pedagogiska utvecklingsgrupper varannan vecka för att utveckla undervisningen.

Hökarängsskolan är en nyrenoverad 1950-talsskola med stora fina lokaler. Entrén och skolans ljushall är välkomnande och hjärtat i skolan. Här finns elevhälsans lokaler, expedition, personalrum, arbetsrum, vaktmästeri och praktisk-estetiska lärsalar. I närheten av klassrummen för språk och so-ämnena, ligger skolbiblioteket. 

I vår elevhälsa arbetar skolsköterska, studie- och yrkesvägledare, skolkuratorer, skolsocionomer samt specialpedagoger. Vi utökar elevantal och antal klasser och söker ytterligare en specialpedagog/speciallärare som kan arbeta i elevgrupper för att stödja elevernas lärande. 

Läs mer om vår skola på www.hokarangsskolan.stockholm.se

 

Arbetsbeskrivning
Speciallärare/specialpedagog 7-9

Du kommer vara del av vår Elevhälsa där du bidrar med specialpedagogisk kompetens. Elevhälsan arbetar hälsofrämjande och förebyggande samt med åtgärdande elevarbete på individ- och gruppnivå. I rollen som specialpedagog/speciallärare bidrar du till att elever ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Detta för att eleverna utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Inom ramen för ditt arbete förväntas du bland annat föreslå insatser och anpassningar för elever i behov samt medverka i upprättandet av utredningar och åtgärdsprogram.

Du kommer huvudsakligen att arbeta med att ge elever stödinsatser så som att undervisa individuellt, i grupp och i ordinarie undervisningssituationer. I nära samarbete utvecklar du tillsammans med lärare, pedagoger, övriga specialpedagoger och skolledning arbetet i klassrummet och på skolan när det gäller anpassningar för elevers utveckling mot målen. Arbetet innebär många kontaktytor med elever, personal och vårdnadshavare. Du behöver vara bekväm med att tala inför en större grupp vårdnadshavare och personal samt känna dig bekväm att uttrycka och driva arbetet vidare i samband med samverkansmöten.

 

Kvalifikationer

Vi söker dig som har lärarlegitimation och specialpedagog- eller speciallärarexamen. Du har god kunskap om NPF, språkstörning och läs- och skrivsvårigheter.

Rollen som specialpedagog/speciallärare innebär att du är ansvarig för att de elever som är i behov av särskilt stöd uppmärksammas och får rätt form av stöd. Du samarbetar med undervisande lärare för att hitta fungerande arbetsformer i den ordinarie klassrumsundervisningen. Du planerar, genomför och dokumenterar det särskilda stödet i Omstart, vår stödverksamhet. Du arbetar med administration av åtgärdsprogram och tekniska hjälpmedel. Du är en del i elevhälsoteamet tillsammans med skolkuratorer, skolsocionomer, skolsköterska, studievägledare och skolledare samt övriga specialpedagoger.

Att knyta kontakter, bygga relationer och samverka med elever, vårdnadshavare och personal har du lätt för. Du är lyhörd och har en god kommunikativ förmåga och tycker om att samarbeta och tänka nytt. Vidare är du initiativrik och lösningsinriktad.

Du skall ha god samarbetsförmåga, positiv vilja och förmåga att utveckla verksamheten och se möjligheter. Du ska vara såväl projektinriktad som resultatorienterad och kunna arbeta självständigt och ta egna initiativ. Du ska kunna fånga och fördjupa elevernas intresse för lärande, ha stort intresse för elevers kunskapsutveckling och se möjligheter till utveckling. Du ska tycka om att möta elever och ha god förmåga att knyta kontakt och skapa delaktighet i gruppen. Du ska arbeta språkutvecklande och bidra till det kollegiala lärandet. Intresse för och erfarenhet av IT-pedagogiskt utvecklingsarbete är meriterande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

 

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 220809
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2022/3081
Kontakt
  • Charlotta Lindqvist, 0850847557
Publicerat 2022-05-02
Sista ansökningsdag 2022-05-22
LIKNANDE JOBB

Specialpedagog/...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Norrbottens län, Luleå

Speciallärare/...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Skåne län, Helsingborg

Specialpedagog i...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Stockholms län, Stockholm

Speciallärare till...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Västmanlands län, Västerås

Specialpedagog till...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Stockholms län, Stockholm

Speciallärare till...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Stockholms län, Stockholm

Speciallärare till...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Stockholms län, Stockholm

Specialpedagog/Special...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Jönköpings län, Gislaved

Speciallärare eller...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Västmanlands län, Västerås