NTA Skolutveckling

Var med och gör skillnad NTA Skolutveckling gör skillnad. NTA Skolutveckling är en ekonomisk förening som erbjuder ett skolutvecklingskoncept med teman, som är vetenskapligt granskade och utprovade de åldersgrupper de är utvecklade för. Syftet är att utveckla undervisningen i förskolan och grundskolan för att möta barns och elevers engagemang, nyfikenhet och intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. Det innebär att lärare, förskollärare, barnskötare och annan personal kontinuerligt får utveckla sina ämnes- och didaktiska kunskaper i naturvetenskap, teknik och matematik. NTA Skolutveckling har medlemmar i hela Sverige. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans bidrar vi till likvärdighet och till att barn i förskolan och skolan får en undervisning i naturvetenskap, teknik och matematik av hög kvalitet.

Var med och gör skillnad 

NTA Skolutveckling gör skillnad. NTA Skolutveckling är en ekonomisk förening som erbjuder ett skolutvecklingskoncept med teman, som är vetenskapligt granskade och utprovade de åldersgrupper de är utvecklade för. Syftet är att utveckla undervisningen i förskolan och grundskolan för att möta barns och elevers engagemang, nyfikenhet och intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. Det innebär att lärare, förskollärare, barnskötare och annan personal kontinuerligt får utveckla sina ämnes- och didaktiska kunskaper i naturvetenskap, teknik och matematik. NTA Skolutveckling har medlemmar i hela Sverige. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans bidrar vi till likvärdighet och till att barn i förskolan och skolan får en undervisning i naturvetenskap, teknik och matematik av hög kvalitet.